1. صفحه اصلی
  2. عکاسی خبری

عکاسی خبری

خدمات عکاسی از رویدادها، سمینار و نمایشگاه ها

پیام و هدف اصلی عکس خبری، خبررسانی است!

عکس خبری

تاثیرگذار و باشکوه…

عکاسی خبری شامل عکاسی از رویدادها، عکاسی از نمایشگاه ها و عکاسی همایش و سمینارها به منظور اطلاع رسانی خبری و همچنین انتشار در خبرگزاری و رسانه های اجتماعی مختلف می باشد. اطلاع رسانی و پوشش گسترده خبری و رسانه ای از رویدادها، باعث تاثیرگذاری بیشتر و همچنین نتیجه گیری بهتری از رویدادها می شود. همچنین به منظور مستندنگاری از وقایع و ثبت حضور در رویدادهای مختلف داخلی و بین المللی، میتوان از پوشش عکاسی مستند و خبری بهره جست.

قدرت رسانه در دستان شماست!

با خدمات پوشش رسانه ای ما آشنا شوید

کاربرد عکس خبری

عکاسی مستند و خبری، هنر عکاسی از موضوعات و رویدادهایی است که از نظر خبری ارزش بالایی دارد. نوعی از گزارش تصویری که روایت گر یک داستان واقعی است.
هدف اصلی در عکاسی مستند و خبری، ثبت رویدادها به صورت دقیق، جامع و بدون هرگونه دخل و تصرف است که این ویژگی ها عکس خبری را به عنوان یک مرجع تاریخی و تصویری قابل استناد مبدل می سازد. گزارش تصویری، مستندنگاری و اطلاع رسانی رویدادها و جلسات به منظور خبررسانی و انتشار در رسانه های مختلف، از جمله کارکردهای عکس خبری می باشد.

برای آشنایی بیشتر

از نمونه کارهای ما دیدن کنید!

سوال‌هایی که ممکن است برای شما پیش بیاید

فهرست