نمونه مستندهای تلویزیونی

star_rate

فیلم های مستند، یکی از ابزارهای اثرگذار در انتقال اندیشه است و توانايي خاص ارتباطي دارد که با تکیه بر تحقیق و جستجوها واقعیات را آن گونه که باید باشند به نمایش می گذارد، نه آن گونه که هستند. این کلیپ برگزیده ای از نمونه برنامه های مستند تلویزیونی تولید شده توسط موسسه “موج برخط ایرانیان” است

تولید انواع فیلم های مستند

از دپارتمان فیلمسازی ما دیدن کنید!

فهرست