مسئولیت اجتماعی

فرهنگ‌سازی یعنی جستجوی مسئولیت‌های اجتماعی در تمام اتفاقات زندگی

چرا مسئولیت اجتماعی؟

شرکت ها نسبت به جامعه خود و فضایی که در آن فعالیت می کنند باید احساس مسئولیت کرده و در این راستا تلاش هایی را انجام دهند. آموختن مسئولیت اجتماعی، بخش بسیار مهمی از مناسبات اجتماعی هر جامعه مدرن و امروزی است.

گامی که برداشته‌ایم…

در راستای مسئولیت اجتماعی، موسسه موج برخط ایرانیان، تولیدات و آثار فرهنگی متعددی را با همکاری سازمان ها و بخش های خصوصی و دولتی ارائه نموده است. همچنین این مجموعه آماده همکاری با کلیه افراد حقیقی و حقوقی در راستای برنامه سازی های فرهنگی و اجتماعی می باشد.
تولید آثار فرهنگی در راستای مسئولیت اجتماعی

ایده ای فرهنگ ساز دارید؟

آنچه را در ذهن خود دارید، با ما به اشتراک بگذارید تا در کنار هم آن را اجرا کنیم.

ما مشتاق شنیدن ایده‌های نو هستیم و برای مطرح شدن هر چه بیشتر آنها در کنار شما خواهیم بود. خیالتان تخت! کلیه حقوق مادی و معنوی فکر و ایده‌‌تان رعایت می شود.
فهرست