1. صفحه اصلی
  2. مدیریت پخش و انتشار رسانه ای

مدیریت پخش و انتشار رسانه ای

کارکرد خوب

پیامد هدف گذاری درست است…

هر محتوای تولید شده برای دیده شدن نیاز به بستری به نام رسانه دارد که تاثیرگذاری هرچه بیشتر آن بر گروه مخاطب، نیازمند مدیریت زمانبندی و انتخاب رسانه مناسب آن است. کارشناس برنامه‌ریزی با تحقیق و شناخت جامعه هدف و همچنین انتخاب و رصد رسانه مناسب، می تواند بهترین و اثرگذارترین زمان های انتشار و پخش را پیشنهاد کند .
خدمات بخش مدیریت پخش و انتشار رسانه

خلاقیت، ایده پردازی، پیاده سازی و اجرای رسانه

نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه در دوره پخش و انتشار

ارائه برنامه زمان بندی پخش و انتشار در رسانه

برنامه ریزی و زمان بندی حق تقدم پخش در رسانه

تحقیق در زمینه ویژگی های رسانه مورد استفاده

مدیریت تکرار پخش و همچنین تکرار دیده شدن

انتشار و پخش همزمان در رسانه های مختلف

در مسیر انتشار محتوا کنار شما هستیم!

ما در موسسه موج برخط ایرانیان، با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان خود، بهترین زمان و اثرگذارترین رسانه ها را جهت انتقال پیام شما به جامعه هدفتان ارائه می کنیم.

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید. به شما مشاوره می دهیم که چه راهی بهتر است!

فهرست