1. صفحه اصلی
  2. ماموریت ما

ماموریت ما

ماموریت خود را بر مبنای فرهنگ سازی،
رشد و توسعه کسب و کار مشتریان و مخاطبین خود قرار داده ایم.

  • حمایت از تولید محتوای فضای مجازی به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات رسانه ای متنوع
  • ذائقه سنجی و ذائقه سازی مخاطبین در حوزه تولید محتوای فضای مجازی
  • تشویق و ترغیب بخش‌های خصوصی و مردمی به منظور پویایی در عرصه تولید محتوای مطلوب فضای مجازی
  • بکارگیری و ارائه شیوه های نوین رسانه ای و تبلیغاتی در جهت گسترش بازار کسب و کار و اشتغال زایی
  • بهره‌گیری از تبلیغات وسیع و بی نظیر رسانه ای
  • معرفی مشاغل و برندهای گوناگون ایرانی و حمایت از تولید داخلی
  • کمک به برندینگ صاحبان مشاغل و افزایش فروش به دلیل وایرال شدن با تکنیک های حوزه ویدئومارکتینگ
  • برنامه سازی و تولید محتوا در جهت نهادینه سازی امور اقتصادی از سنین نوجوانی و ایجاد انگیزه های شغلی
فهرست